welkom

… bij de online etalage van internetwolk.

Het Nieuwe Werken staat vaak op de agenda om kostenbesparing te realiseren en kwaliteit te verhogen. Personeel, huisvesting en bijvoorbeeld mobiliteit spelen een grote rol qua kosten en zijn vaak het uitgangspunt om via de visie  van Het Nieuwe Werken op een vernieuwde manier naar mens en organisatie te kijken. Besparing, verbetering en voorbereiding op de toekomst staan centraal!

Volgens de methodiek van de QuatroAnalyse wordt onder meer het bestaande verbeterpotentieel binnen een bedrijfsomgeving achterhaald – kwaliteit is niet het doel, maar het middel. Op basis van de visie en ambitie van de organisatie en de behoeften en wensen van de medewerkers volgt er een concrete analyse en passende doelstelling(en). Het Nieuwe Werken is tenslotte maatwerk.

Het Nieuwe Werken is niet te koop en bestaat zeker niet alleen uit technische hulpmiddelen om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken en het reduceren van kantoorruimte. Een integrale aanpak, waarbij er een effectieve relatie wordt gelegd tussen mens en organisatie, is daarbij nodig voor een succesvolle implementatie. Er dient worden gekeken naar de persoonlijkheid van de mens, de cultuur van de organisatie, de werkwijze en managementstijl en facilitaire randvoorwaarden. Alleen dan is Het Nieuwe Werken duurzaam en van continue aard en dat willen we: onbeperkt houdbaar.

Met visie, een gedegen advies en passende inrichting wordt er antwoord gegeven op een aantal uitdagingen waar organisaties mee geconfronteerd worden. Potentiële vraagstukken kunnen zijn:

- welke mogelijkheden zijn er op het gebied van Het Nieuwe Werken voor de organisatie?
– analyse van functieprofielen, persona’s en scenario’s (workforce analyse)
– op welke manier kan het klassieke kantoor aangepast worden tot een toekomstige ontmoetingsplek?
– waar liggen de mogelijke valkuilen van
thuiswerken voor mens en organisatie?
– hoe zet je mensen aan tot beter kennisdelen en samenwerken en welke benadering past en is juist?
– wat is de toekomst van het bedrijf volgens de methodiek van Het Nieuwe Werken?